Miquel Tella / Assessor

Miquel Tella és un assessor comptable, fiscal, mercantil i laboral que dona un servei premium de 360º als seus clients.

El logotip

L’encàrrec exposa la necessitat de dissenyar un logotip que denoti actualitat, globalitat i confiança.

El cercle com a concepte

La base entre un assessor i el seu client ha de ser la confiança. En general, ens agrada recórrer a un sol lloc per la solució als nostres problemes. És per això que es busca un símbol simple i familiar que ajudi als usuaris a identificar, des d’un bon principi, l’assessoria amb una idea de globalitat i acompanyament.